Pro OSVČ

  • Komplexní zpracování pohledávek, závazků
  • Mzdová agenda
  • Evidence pohledávek a závazků
  • Vedení peněžního deníku
  • Účetní poradenství
  • další účetní služby po domluvě s klientem